تبلیغات
تـاریـخ - مـتـافـیـزیـک - طلسم و سحر-تأثیر سحر و جادو-ابطال سحر و جادو

طلسم و سحر-تأثیر سحر و جادو-ابطال سحر و جادو

دوشنبه 2 اردیبهشت 1392 12:48 ق.ظ

نویسنده : سید فاخر خلف زاده *موالی زاده*

طلسم و سحر-تأثیر سحر و جادو-ابطال سحر و جادو
1- طلسم عبارت است از نقوش سحرى یا تنجیمى و یا چیزى منقّش به این نقوش، كه براى دفع آفتها یا چشم زخم و یا حوادث دیگر تهیه مى كنند. «بَلیناس حكیم» به لقب «پدر طلسمات» شهرت یافته است و بنابر برخى روایات، او در بسیارى از شهرها طلسمهایى براى محافظت از توفان و مار و كژدم ساخته بوده است. قواعد گوناگون براى تهیه طلسم به «هرمس تریسمگیستوس» منسوب است. علم طلسمات را لیمیا(علوم خمسه محتجیه) نیز مى نامند. اصحاب طلسم براى برخى اعداد، خواص و تأثیر قائلند و مى پندارند كه مى توان میان مردمان از طریق نوشتن اعداد مخصوص مهر و كین پدید آورد; اعدادى چون اعداد متحابه، مربع وفقى. این عقیده، نتیجه اعتقاد به تأثیر قواى آسمانى (=قواى فعّاله) در قواى زمینى(=قواى منفعله) است. معتقدان به این عقیده، گمان مى كرده اند كه هر كس بتواند میان این دو نیرو ارتباط برقرار كند، از آثار ویژه آنها بهره مند مى شود و كارهایى شگفت انگیز انجام مى دهد. سحر و جادو و طلسم و بستن بخت از امورى است كه واقعیت دارد البته انجام دادن آن حرام است. وجود چنین نیروها به مقتضای نظام دنیا می باشد که تزاحم میان زشتی ها و پلیدی ها وجود دارد و همچنان که انسان های شیطان صفت و زشت کار وجود دارد جن های پلید و آزاردهنده نیز وجود دارد.
2- یکی از اصول اساسی توحید، این است که همه قدرت ها در این جهان از قدرت پروردگار سرچشمه می گیرد، حتی سوزندگی آتش و برندگی شمشیر بی اذن فرمان او نمی باشد. منتها مفهوم این بیان مجبور بودن افراد در کار خود نیست.
توضیح این که: جهان آفرینش، جهان اسباب و مسببات است. البته برخی سبب ها مادی است و برخی غیر مادی است. اراده حکیمانه خداوند بر این تعلق گرفته است که هر پدیده و حادثه ای از علت ویژه خود صادر گردد و درعین حال، نظام علت و معلول ها همگی به خدا منتهی شده و از او قدرت و نیرو می گیرند. او است که سبب را می آفریند و به آن قدرت و نیرو می بخشد و آن را برای ایجاد معلول ویژه خود آماده می سازد. در حقیقت مؤثر واقعی، در تمام نظام جهان یکی است و نظام جهان که به صورت اسباب و مسببات جلوه گری دارند، همگی از او استمداد گرفته و به او منتهی می شوند (اصالت روح، ایت الله سبحانی، ص 241، مؤسسه امام صادق).
در تأثیر سحر و جادو نیز وضع چنین است. خداوند متعال با قدرت خویش، چنین اراده و نیرویی را در افراد به ودیعت نهاده است. انسان ها با بهره گیری از این اراده و تقویت آن می توانند به کارهای شگفت انگیزی دست زنند. برخی مانند اولیای خداوند از آن نیرو و در مسیر مناسب، استفاده می کنند و عده ای دیگر، با سوء استفاده از آن به کارهای ناشایست اقدام می کنند؛ پس، در واقع اصل وجود این نیرو در نهاد آدمی از آن خداوند و به فرمان او است، منتها چگونگی بهره گیری از آن به عهده خود انسان نهاده شده است و او در چگونگی بهره گیری از آن مسؤول است.
2-
طلسم عبارت است از نقوش سحرى یا تنجیمى و یا چیزى منقّش به این نقوش، كه براى دفع آفتها یا چشم زخم و یا حوادث دیگر تهیه مى كنند. «بَلیناس حكیم» به لقب «پدر طلسمات» شهرت یافته است و بنابر برخى روایات، او در بسیارى از شهرها طلسمهایى براى محافظت از توفان و مار و كژدم ساخته بوده است. قواعد گوناگون براى تهیه طلسم به «هرمس تریسمگیستوس» منسوب است. علم طلسمات را لیمیا(علوم خمسه محتجیه) نیز مى نامند. اصحاب طلسم براى برخى اعداد، خواص و تأثیر قائلند و مى پندارند كه مى توان میان مردمان از طریق نوشتن اعداد مخصوص مهر و كین پدید آورد; اعدادى چون اعداد متحابه، مربع وفقى. این عقیده، نتیجه اعتقاد به تأثیر قواى آسمانى (=قواى فعّاله) در قواى زمینى(=قواى منفعله) است. معتقدان به این عقیده، گمان مى كرده اند كه هر كس بتواند میان این دو نیرو ارتباط برقرار كند، از آثار ویژه آنها بهره مند مى شود و كارهایى شگفت انگیز انجام مى دهد. سحر و جادو و طلسم و بستن بخت از امورى است كه واقعیت دارد البته انجام دادن آن حرام است. وجود چنین نیروها به مقتضای نظام دنیا می باشد که تزاحم میان زشتی ها و پلیدی ها وجود دارد و همچنان که انسان های شیطان صفت و زشت کار وجود دارد جن های پلید و آزاردهنده نیز وجود دارد.
طلسم عبارت است از نقوش سحرى یا تنجیمى و یا چیزى منقّش به این نقوش، كه براى دفع آفتها یا چشم زخم و یا حوادث دیگر تهیه مى كنند. «بَلیناس حكیم» به لقب «پدر طلسمات» شهرت یافته است و بنابر برخى روایات، او در بسیارى از شهرها طلسمهایى براى محافظت از توفان و مار و كژدم ساخته بوده است. قواعد گوناگون براى تهیه طلسم به «هرمس تریسمگیستوس» منسوب است. علم طلسمات را لیمیا(علوم خمسه محتجیه) نیز مى نامند. اصحاب طلسم براى برخى اعداد، خواص و تأثیر قائلند و مى پندارند كه مى توان میان مردمان از طریق نوشتن اعداد مخصوص مهر و كین پدید آورد; اعدادى چون اعداد متحابه، مربع وفقى. این عقیده، نتیجه اعتقاد به تأثیر قواى آسمانى (=قواى فعّاله) در قواى زمینى(=قواى منفعله) است. معتقدان به این عقیده، گمان مى كرده اند كه هر كس بتواند میان این دو نیرو ارتباط برقرار كند، از آثار ویژه آنها بهره مند مى شود و كارهایى شگفت انگیز انجام مى دهد. سحر و جادو و طلسم و بستن بخت از امورى است كه واقعیت دارد البته انجام دادن آن حرام است. وجود چنین نیروها به مقتضای نظام دنیا می باشد که تزاحم میان زشتی ها و پلیدی ها وجود دارد و همچنان که انسان های شیطان صفت و زشت کار وجود دارد جن های پلید و آزاردهنده نیز وجود دارد.
2- سحر و جادو از نظر قرآن کریم و احادیث تا حدی واقعیت دارد. به این امر در آیه 102 سوره بقره و 4 سوره فلق اشاره شده است. از این آیات و برخی روایات استفاده می شود که برخی از سحرها واقعا اثر گذارند. همچنان که آیه 102 سوره بقره می فرماید: مردم سحرهایی را فرا می گرفتند که میان مرد و همسرش جدایی می افکند.
علامه طباطبایی در وجود داشتن چنین اموری می فرمایند: «... در این میان افعال خارق العاده دیگری است که مستند به هیچ کدام از سبب از اسباب طبیعی و عادی نیست، مانند خبر دادن از پنهانی ها و مانند ایجاد محبت یا دشمنی و گشودن گره ها و گره زدن ها و خواب کردن و احضار و حرکت دادن اشیاء با اراده و از این قبیل کارهایی که مرتاض ها انجام می دهند که به هیچ وجه قابل انکار نیست، یا خودمان بعضی از آنها را دیده ایم و یا برایمان آن قدر نقل کرده اند که دیگر قابل انکار نیست».
3- گرچه سحر و جادو واقعیت دارد ولی غالب آنچه امروزه در میان مردم در این باره شایع است بى‏اساس مى‏باشد و اكثر كسانى كه به این امور مى‏پردازند كلاه بردارانى هستند كه از این طریق قصد اخاذى و پر كردن جیب خود را دارند.
اگر موردى پیدا شد كه طلسم وسحرى در كار بود راه‏هایى براى بطلان آن وجود دارد:
1- استعاذه به خداوند و خواندن سوره‏هاى فلق و ناس.
2- خواندن و نوشتن آیات 75 تا 82 سوره یونس.
3-آیه 102 سوره بقره «واتبعوا ما تتلوا الشیاطین...» تا آخر آیه با آب زعفران روی طشت مسی نوشته شود و در هنگام نوشتن، كندر را بخور دهند. بعد طشت را پر از آب باران و یا آب چشمه می كنند بعد مسحور با استفاده از آن آب غسل می كند و از آن آب می نوشد. بقیه آب را در پارچ شیشه ای بریزد و برای غسل استفاده كند. بهترین روز هم روز چهارشنبه است.
4- آیه 100 سوره نسا «و من یهاجر فی سبیل الله...» تا آخر آیه با جوهر زعفران با كره گاو روی كف دست نوشته شود.
5- دعا وتضرع به درگاه خداوند.
6- درخواست دعا از اولیاى واقعى خداوند.
7- صدقه دادن.
در پایان گفتنی است این گونه روش ها به طور موردی و تجربی است ولی روش عمومی و تأیید شده از سوی امامان(ع) همان تداوم صدقه و خواندن سوره یس و آیه «و ان یكاد» و «چهار قل» است.

سید فاخر خلف زاده مولاءدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس