تبلیغات
تـاریـخ - مـتـافـیـزیـک - روش فال جفر - سید فاخر خلف زاده

روش فال جفر - سید فاخر خلف زاده

جمعه 9 فروردین 1392 02:29 ق.ظ

نویسنده : سید فاخر خلف زاده *موالی زاده*
جَفر یا عددشناسی : یعنی فال حروف و یا همان پیشگویی با شماره‌ها است، و در کلام دیگر به دست آوردن مجهولی از یک سری معلومات. ..............نظر ناباورمندان به جفر : این کار از نظر علوم تجربی مثل فیزیک شیمی جامعه شناسی مردود است و جزء خرافات شمرده می‌شود. روش فال جفر:................................... .......فالگیرهای شماره‌دان، پرسشی را آماده می‌کنند بعد هم برای گرفتن "پاسخ" این گامها را طی می‌کنند:.......................... تبدیل حروف پرسش به شماره ابجد پیدا نمودن مدخل کلان و مدخل خُرد واژه‌ها یافتنپایه همانندی هر حرف بر پایه جدولهایحروف ابجد بدست آوردن زبر و بینات حروف به دست آمده بخش کردن حروف ویرایش درآوردن یک جمله از ۱۵ سطر (مستحصله) شناخت قابلیت شماره ها و درپایان رسیدن به آوای ناپیدا و پاسخ درونی از ظاهر پرسش توسط قرآن. نام یکی از متدهای محاسبه در جفر متد امام زمان کیست می باشد. کاربردها:..................................................... جفر در واقع به معنی پوست بزغاله ای است که وسیع باشد وچیزهای زیادی را در خود جا میدهد و علم جفر بر اساس برخی روایات به این نحوه بوده که کتابیرا جبرائیل به خدمت حضرت محمد(صلوات الله علیه واله)اوردند که تمامی علم عالم از اول خلقت تا به اخر انرا توضیح داده بود که این کتاب جفر نام داشت و روزی یکی از صحابه پیغمبر کتاب را از ایشان عرض کردند وبه بیایانی رفتند تا مطالعه کنند ولی درهنگام باز گشت طوفان شدیدی میگیرد کهچندین برگ از کتاب را با خود میبرد صحابه نیز شرمگین نزد رسول خدا آمده و ماجرا را شرح میدهدرسول خدا به همراه صحابی به بیابان رفته و چندین برگ از ان کتاب را پیدا میکنند ولی یکبرگه از ان کتاب مفغود باقی میماند واین علم جفری که تا کنون در سراسر دنیا منتشر شده از همان یک ورق بوده که خدا میداند دست که افتاده بوده ولی کتاب اصل ان در حال حاضر در نزد حضرت(حجت عج الله تعالی فرجه الشریف)است ولی باید دانست که تا آقا امام زمان به کسی نظر نداشته باشد محال است کسی بتواند به آن(جفر) دسترسی داشته باشد. علم جفر علمی است که به وسیله حروف و یک سری فرمولها می توان به تمامی سوالات پاسخ داد. کسانی جفر را باور دارند کاربردهای این فال را هم در این موارد می‌دانند: - یافتن عناصر چیره بر سرشت هر فرد و میزان سازگاری افراد با یکدیگر- پیشگویی برای هر فرد- پیدا کردن زمانهای خوش شگون و بدشگون از راه اخترشماری- شرایط برآورده شدن آرزوها- بهبود بیمارها با خواندن ورد و افسون- خواص واجها- دریافت "رازهای" نامهای پیشوایان اسلام از راه آیه تطهیر - تأثیر نامهای خدایی شماره‌شناسی شماره‌های آریایی، لرزشی، مادی و شماره‌های نیرومند آنها بر این باورند که شماره‌های ۳ و ۷ و ۴۰ رمز ورازی دارند. آنها میکوشند تا برپایه زمان زایش هر شخص ویژگیها و منش او رابازگو کنند. جفر در باور بعضی از شیعیان :........................................... این علمرا مخصوص امام علی، پیشوای اول شیعه می‌دانند. به باور ایشان علوم اولین تا آخرین در جفر است و کتابی بنام جفرجامع که مشتمل بر 28 جلد 28 صفحه‌ای که با چهار حرف الف شروع و با چهار حرف غ به پایان می‌‌رسد تمام علوم دنیا گذشته و آینده در آن به صورت ملحوظ در ملفوظ است. به باور باورمندان به جفر راه رسیدن به این علوم اینست :........................................ آشنایی اولیه با اصطلاحات->علم نقطه-> علم عدد-> علم مدد->علم حروف ->علم جفر ->علم جفر ساده-> جفر کامل->ستاره شناسی گِماتریا (به عبری: גימטריה) :.................................... عددشناسی و فال عدد با حروف الفبای عبری و در زبان عبری است. گماتریا قابل مقایسه با حساب جُمَل در حروف عربی و ایزوپسفی در عددشناسی یونانی است. یهودیان با این روش کلمات را با معیار و بینش مذهبی تفسیر نموده و به زعم خود آینده را با همین فرضیه پیش بینی کرده اند. این روش غالباً در احادیث و روایات توراتی (تلمود)، به کار برده شده. واژه گماتریا از یونانیγεωμετρια (گئومتریا) گرفته شده که به معنی هندسه است.


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس