تبلیغات
تـاریـخ - مـتـافـیـزیـک - هیپنوتیزم چیست ؟ قسمت دوم

هیپنوتیزم چیست ؟ قسمت دوم

جمعه 19 آبان 1391 10:56 ب.ظ

نویسنده : سید فاخر خلف زاده *موالی زاده*

 

به نام یزدان مهربان و دانا


تشریح علمی پدیده هیپنوتیزم:

 در بررسی های تاریخی به پدیده های برخورد می كنیم كه در هاله هایی از ابهام و تعابیر درست و نادرست قرار گرفته است. این هاله های ابهام انگیز شرایطی را باعث می شوند كه مرزهای واقعی این پدیده ها در هم شكسته و جایگاه واقعی آنها معرفی نگردد. علل به وجود آمدن این شرایط ابهام انگیز عظمت برخی از این پدیده ها و جاذبیت آنها و عدم توانایی در فهم و شناخت كامل آنهاست. یكی از این پدیده ها هیپنوتیزم است. پدیده هایی كه همواره مورد توجه عام و خاص و تعابیر مختلف بوده است. عده ای این پدیده را نفوذ مغناطیسمی ، عده ای جادو، عده ای یك رابطه خاص درونی و روحی و عده ای یك رفلكس شرطی شده در قبال تلقینات خاص می دانند.
وقتی دكتر آنتون مسمر طبیب اتریشی در سال ۱۷۷۵ میلادی پدیده ای به نام ''مانیه تیزم'' كه امروزه آن را ''هیپنوتیزم'' می نامند را كشف كرد و اقعا'' نمی دانست كه چه چیزی را كشف كرده است. حتی بسیاری از علمای علاقمند به این پدیده نیز واقعا'' نمی دانستند كه این پدیده چگونه بوجود می آید. دكتر مسمر تصور می كرد راه جدیدی را برای معالجه امراض روانی كشف كرده است.
 ولی متوجه نبود كه پدیده عظیمی را كشف كرده كه دهها راه دیگر از آن منشعب می شود و معالجه امراض یكی از آنهاست و دهها علم دیگر كه احیانا'' هیچ ارتباطی با طبابت نیز در آن وجود دارد. هیپنوتیزم یك حالت روحی خاص شبیه به خواب آلودگی است. یك حالت سرشار از آرامش و بدور از تفكرات گوناگون. در حالت هیپنوتیزم تفكرات فرد صرفا'' معطوف و متمركز بر صحبت های هیپنوتیزم كننده یا هیپنوتیزور می باشد. برخی از نظریه پردازان اعتقاد دارند كه در حالت عادی فرد دارای یك توجه تعمیم یافته است و تقریبا'' به بسیاری از موضوعات اطراف خود توجه نسبی دارد و صرفا'' متمركز به یك موضوع خاص نیست و اگر هم بخواهد به موضوع خاصی متمركز شود این تمركز باعث قطع توجه كلی از موضوعات اطراف نمی شود. در حالت عادی فرد ضمن تمركز نسبی به یك موضوع خاص بطور اتوماتیك روی موضوعات و شرایط اطراف نیز توجه دارد. ولی در حالت هیپنوتیزم شرایطی در فرد ایجاد می شود كه می تواند روی یك موضوع یا موضوعات خاص تمركز بدهد و تقریبا'' توجه نسبی به موضوعات و شرایط اطراف قطع شود.
در حالت هیپنوتیزم ذهن قادر خواهد شد صرفا'' روی یك موضوع یا تعداد محدودی از موضوعات متمركز شود و توجه نسبی به محیط و اطراف تقریبا'' قطع می شود. بدین ترتیب تمركزی كه فرد در حالت هیپنوتیزم می تواند داشته باشد قویتر از حالت عادی است. درحالت هیپنوتیزم تلقین پذیری فرد و قدرت تخیلات و تصویر سازی ذهن افزایش می یابد و هرچه درجه هیپنوتیزم عمیق تر شود این خصوصیات نیز قویتر می گردند. در همین راستا برخی از نظریه پردازان اعتقاد دارند كه هیپنوتیزم چیزی جز یك تمركز برتر نیست یا به عبارتی: “Hipnotism is a Super Concentration”

 


پاسخ به پرسشها متداول در مورد هیپنوتیزم
۱-آیا هیپنوتیزم فقط تلقین است؟ آیا نیروئی در القاء خلسه دخیل نیست؟ در حالیكه براحتی می توان وجود نیرو را احساس كرد.
۲-آیا امكان تاثیر بر اشیاء با نگاه در حالت هیپنوتیزمی وجود دارد؟
۳-آیا ممكن است كسی هیپنوتیزم شده و دیگر بیدار نشود؟
۴-آیا امكان درمان MS با هیپنوتیزم وجود دارد؟
۵-آیا می توان با كمك هیپنوتیزم تناسخ را اثبات كرد؟
۶-چه كسانی مجاز به استفاده از هیپنوتیزم در درمان هستند؟
۷-دوره های آموزشی هیپنوتیزم چگونه است؟

۱-آیا هیپنوتیزم فقط تلقین است؟ آیا نیروئی در القاء خلسه دخیل نیست؟ در حالیكه براحتی می توان وجود نیرو را احساس كرد.
تحقیقات نشان داده است كه هیپنوتیزم فقط با تلقینات مناسب ایجاد شده و هیچ ارتباطی با هیچ نیروئی ندارد. هیچ چیزی جز تلقین در هیپنوتیزم نقش ندارد، البته تلقین هم كم اثر نیست، بخصوص وقتی دانش ما از قواعد تلقین و پیچیدگیهای روان را هم در نظر گیریم، بحث وجود نیرو یا آنطور كه بیشتر رایج است نیروی مغناطیس حیوانی، منیطیسم یا هر نیروی دیگری بحثی تاریخی است و به زمانی برمیگردد كه مغناطیس تازه در فیزیك كشف شده بود و برای بسیاری از جمله مسمر و ساموئل هانمان پدر هومیوپاتی جالب بود . در آن روزگار هر كشف تازه ای بخصوص در فیزیك برای توصیف و تبیین سایر پدیده ها از جمله طب و روانشناسی استفاده می شد. مسمر نیروی مغناطیس و مغناطیس حیوانی را از همین موضوع اقتباس ومورد استفاده قرار داد. بحث بیشتر در این خصوص را به تاریخچه هیپنوتیزم و كتب مربوطه می سپاریم. اما ازتاثیر تاریخچه هیپنوتیزم در چنین طرز فكری مهمتر، آنچه باعث ماندگاری باور به وجود نیرو شده این است كه در اكثر تكنیكهای هیپنوتیزمی از كلمه نیرو استفاده می شود، مثلااین جمله كه :تا چند لحظه دیگر نیروئی دست شما را به سمت بالا می كشد . اما باید توجه داشت كه احساس نیرو به منزله وجود نیرو نیست. بكار بردن كلمه نیرو صرفا اثر تلقین را بهتر می كند، به عبارتی نوعی كاربرد استعاره یا مثال METAPHOR است كه بحثی مفصل درآموزش تكنیكهای هیپنوتیزمی و هیپنوتیزم درمانی است و باعث افزایش تاثیر تلقین های ما می شود. استفاده از استعاره دیگری مانند : تجسم كن چند بادكنك با رنگهای زیبا و قشنگ به انگشتان و مچ دست شما بسته شده و دست شما را به سمت بالا می كشد همان اثر را دارد، ولی از كلمه نیرو استفاده نكرده است. متاسفانه استفاده از استعاره نیرو كه در تكنیكهای هیپنوتیزمی بسیار كاربرد دارد وقتی با تاریخچه و ادعاهای غیر علمی مسمر و ادعاها و عدم مطالعه بعضی همراه می گردد، این اشتباه را بیشتر رواج می دهد. به هر حال ساده ترین پاسخ به این سؤال این است كه احساس وجود چیزی هیچوقت دلیل بر وجود آن نیست.
۲-آیا امكان تاثیر بر اشیاء با نگاه در حالت هیپنوتیزمی وجود دارد؟
خیر، این موضوع هیچ ارتباطی با هیپنوتیزم ندارد. در پاندول شورل كه در آن با نگاه به پاندول می توان جهت حركت آن را تعیین كرد ارائه تلقینات مناسب و قرار دادن نخ پاندول در دست سوژه الزامی است وگرنه هیچ اتفاقی در حركت پاندول نمی افتد. اینكه بعضی می گویند مرتاض هندی روزی قطاری را با نگاه متوقف كرده است ممكن است صحت داشته باشد اما اثبات كننده امكان تاثیر بر اشیاء با نگاه نیست، بحث در خصوص این چنین قدرتهائی به رشته فراروانشناسی مربوط است و ارتباطی با روانشناسی و هیپنوتیزم ندارد.برای اثبات یا رد چنین ادعاهائی نیز ملاحظات خاصی در رشته فراروانشناسی باید در نظر گرفته شود كه موضوع بحث ما نیست.در هر صورت آنچه پدیده های هیپنوتیزمی نام گرفته اند قابل تكرار، قابل آزمایش و قابل آموزش هستند و آنچه قابل تكرار نیست ،قابل آزمایش و آموزش به صورت معمول نیست فراروانشناسی بوده و بحثی متفاوت است. در هر صورت نه می توان با هیپنوتیزم اشیاء را با نگاه حركت داد، نه می توان از غیب سخن گفت، نه با ارواح ارتباط برقرار كرد.

۳-آیا ممكن است كسی هیپنوتیزم شده و دیگر بیدار نشود؟
یافته های جدید نشان داده اند كه هیپنوتیزم نه خواب است، نه حالتی شبیه به خواب و جالب تر آنكه هنوز هیچ تغییر فیزیولوژیكی كه اختصاصی برای هیپنوتیزم باشد یافت نشده است. هیپنوتیزم یعنی با كمك تلقین تغییر دادن، لذا اگر كسی هیپنوتیزم شود به سادگی می تواند بیدار شود. تاخیر در بیدار شدن نشانه مقاومت یا بروز عوارض است كه اگر كسی آموزش صحیح هیپنوتیزم درمانی را دیده باشد هرگز با چنین مشكلی مواجه نخواهد شد. ساده ترین روش مقابله با این مشكل نیز حفظ خونسردی و آرام كردن سوژه است. كافی است به او اجازه دهیم چند دقیقه ای بخوابد یا چند لحظه ای آرام در جائی بنشیند و استراحت كند، یا چند نفس آرام و عمیق بكشد، هر كدام از این ها حتما اثر تلقینات نامناسب را رفع می كند. آنچه اغلب منجر به این مشكل می شود اضطراب هیپنوتیزم درمانگر ناوارد، هیجان زدگی اطرافیان و ترسیدن سوژه است وگرنه در موارد عادی هرگز مشكلی پیش نمی آید.
۴-آیا امكان درمان MS با هیپنوتیزم وجود دارد؟
بیماری MS یكی از بیماریهای صعب العلاج سیستم عصبی است كه در آن میلین سلولهای عصبی دچار مشكل می شود. این بیماری در سیر پیشرفت خود فراز و نشیبهای زیادی دارد و متاسفانه در حال حاضر درمان موفقی ندارد. هیپنوتیزم نیز نقشی در درمان MS نداشته و هیچ مرجع رسمی هیپنوتیزم درمانی را برای درمان MS توصیه ننموده است. آنچه باعث این اشتباه كه هیپنوتیزم می تواند MS را درمان كند می شود آن است كه در بیماریهائی چون MS ، امید به بهبودی می تواند احساس بهبودی ایجاد كند ولی متاسفانه باعث بهبودی نمی شود. لذا باید توجه داشت كه هرگز درمان اصلی را زیر نظر یك متخصص اعصاب داخلی به امید چنین احساس زودگذری رها نكنیم.
۵-آیا می توان با كمك هیپنوتیزم تناسخ را اثبات كرد؟
یكی از پدیده های جالب هیپنوتیزمی بازگشت سنی است كه می تواند در بعضی به شكل تجدید حیات سنی هم مشاهده شود. تجدید حیات سنی یعنی سوژه دوران كودكی مثلا سه سالگی خود را عینا تجربه كند، بنحوی كه رفتارش،احساسش ، حافظه اش و… بچگانه شود. می توان همین تلقینات را ادامه داد به نحوی كه سوژه احساس كند در درون رحم مادر یا در قالب انسان دیگری در نسل های قبل است. نكته مهم كه اغلب به آن توجه نمی شود این است كه سوژه روبروی ما، همان سوژه قبلی است و فقط در حالت هیپنوتیزم با تلقینات مناسب تغییراتی را در احساس،ادراك،حافظه و… خود تجربه كرده است، او این تغییرات را احساس می كند و واقعا سه ساله نشده است، واقعا به رحم مادر برنگشته و واقعا به نسلهای قبل نرفته است. تمام این احساسات با دستكاری ما ایجاد شده، و با دستكاری ما قابل تغییر است. این پدیده ها از جذابیت های هیپنوتیزم حكایت می كنند و كاربرد های درمانی خاصی دارند . تناسخ یعنی عقیده به این كه ما قبل از آنكه در جسم فعلی زندگی كنیم، قبلا به شكلی زندگی می كرده ایم، این عقیده چه صحیح و چه غلط، امكان اثبات یا رد آن با هیپنوتیزم وجود ندارد.
۶-چه كسانی مجاز به استفاده از هیپنوتیزم در درمان هستند؟
هیپنوتیزم بر خلاف نظر عده ای علم متفاوتی نیست، درمان مجزائی هم نیست،بلكه روشی است كه در موارد خاص و محدودی نظیر تحقیقات و درمان كاربرد دارد، لذا بجز در تحقیقات فقط كسانی می توانند از هیپنوتیزم در درمان استفاده كنند كه صلاحیت درمان داشته باشند، چه صلاحیت قانونی كه قانون تعیین می كند و مراجع ذیصلاح بر آن نظارت دارند و چه صلاحیت علمی، صلاحیت علمی یعنی كتب علمی و مجلات مرجع و دانشگاهی كاربرد آن روش را در مورد بیماری خاصی و توسط شاغلین رشته خاصی تائید كرده باشد. در حال حاضر هیپنوتیزم از درمانهای طب حاشیه جدا شده و به عنوان روش رواندرمانی در كتب مرجع روانپزشكی نظیر روانپزشكی كاپلان و سادوك آمده است. امروزه پزشكان، دندانپزشكان، ماماها، پرستاران و روانشناسان در حیطه شغلی و علمی خود به استفاده از هیپنوتیزم مجاز هستند. به عبارتی كسانی مجاز به استفاده از هیپنوتیزم در درمان هستند كه مجاز به درمان درآن بیماری بدون هیپنوتیزم نیز باشند، مگر آنكه به صورت تیمی و زیر نظر درمانگر اصلی و به عنوان دستیار فعالیت نمایند. با این توصیف استفاده از هیپنوتیزم در درمان احتیاج به مجوز اختصاصی ندارد، اگر پزشك، دندانپزشك ، ماما ، پرستار یا روانشناس هستید (در كلیه گرایشها ) یعنی مجوز كار در این رشته ها را دارید می توانید از هیپنوتیرم نیز مشابه سایر روشهای درمانی استفاده كنید. به طور كلی، اقدام به درمان با هیپنوتیزم فقط در صلاحیت كسانی است كه مجوز درمان در رشته خود را دارند و تسلط بر فنون هیپنوتیزم به خودی خود نه مجوزی برای درمان می باشد و نه استفاده از آن در درمان احتیاج به مدركی متفاوت از رشته اصلی دارد.
۷-دوره های آموزشی هیپنوتیزم چگونه است؟
دوره های آموزشی هیپنوتیزم بر حسب تئوریهای مختلف قدری متفاوت است. هر چند تكنیكهای هیپنوتیزمی در طول زمان ثابت مانده اند و تغییری نكرده اند، اما تغییر در تئوریها، نگاه ما به تكنیكها،كاربردها و نحوه آموزش هیپنوتیزم را نیز متفاوت كرده است.دوره های آموزشی هیپنوتیزم در حال حاضر ویژه پزشكان، دندانپزشكان، ماماها، پرستاران و روانشناسان در كلیه گرایشها می باشند.طول این دوره ها بر حسب رشته های مختلف و نیازهای آموزشی آنها در كشورهای مختلف متفاوت است. اما یك دوره متعارف دوره ای ۲-۳ ماهه است كه اغلب سر فصلهای زیر را كم و بیش دارا است: ۱-تعریف و توصیف هیپنوتیزم،تاریخچه و كاربردهای آن ۲-اصول تلقین شناسی، قواعد تلقین و فارماكولوژی تلقین ۳-تلقینهای بیداری ۴-تكنیكهای ساده و پیچیده هیپنوتیزمی ۵-تكنیكهای عمیق سازی و پدیده های هیپنوتیزمی ۶-عوارض و روشهای كنترل آن ۷-مقاومت و روشهای رفع آن ۸-استعدادهیپنوتیزم پذیری و روشهای افزایش آن ۹-رویكرد مختلف در درمان با هیپنوتیزم ۱۰-خود-هیپنوتیزم و هیپنوتیزم گروهی البته این سر فصل هل بسته به تركیب شركت كنندگان ، سرعت آنها در یادگیری تكنیكها و حل تمرینها و... متفاوت است. در این دوره ها تاكید اصلی بر آموزش تكنیكهای هیپنوتیزمی است ولی درمان چاقی ، زایمان بدون درد و اضطراب امتحان نیز اغلب تشریح می گردد.

هیپنوتیزم درمانی


تعریف هیپنوتیزم درمانی
" هیپنوتیزم درمانی" یك روش درمانی است كه در یك مرحله یا مراحلی از آن از هیپنوتیزم استفاده می شود. هیپنوتیزم درمانی می تواند به دو شكل متفاوت صورت بگیرد:


۱- دگر هیپنوتیزم درمانی
در این حالت، درمانگر پس از صحبت كردن با بیمار و ایجاد آمادگی ذهنی و روحی در او، در صورت نیاز بیمار به القای خُلسه هیپنوتیزمی، او را به عمق مناسبی كه برای برنامه درمانی اش مناسب باشد، می رساند و در این شرایط به هیپنوتیزم درمانی می پردازد.


۲- خود هیپنوتیزم درمانی
در این روش كافی است بیمار طی ۲ یا ۳ جلسه ، طریقه استفاده از خود هیپنوتیزم و نحوه درمان و تلقین به خود را بیاموزد. پس از آن می تواند با روشی كه یاد گرفته خودش را در خلسه هیپنوتیزمی  قرار دهد و در این شرایط، به صورت ذهنی ، متن تلقین را مرور كند و یا به نوار صوتی كه پس از چند دقیقه سكوت. (مدت لازم برای رسیدن او به حالت خود هیپنوتیزم) متن تلقین را پخش می كند ، گوش دهد. در این وضعیت ، بیمار بدون نیاز به مراجعات مكرر به مطب پزشك و صرف هزینه گزاف ، خودش این برنامه درمانی را انجام می دهد.
برای آموزش خود هیپنوتیزم به افراد عادی جامعه، بایستی به نكات زیر توجه شود:

۱- آموزش خود هیپنوتیزم راه رسیدن سریع به حالت آرامش است.

۲- كسانی كه برای آموزش خود هیپنوتیزم مراجعه می كنند ، از سلامت روانی و حداقل هوش متوسط بهره مند باشند.

۳- داوطلبان فراگیری خود هیپنوتیزم به این نكته توجه داشته باشند كه برای رسیدن به عمق مناسبی از خلسه باید:

الف- استعداد ذاتی داشته باشند.

ب- با هیپنوتیزور همكاری لازم را بكنند.

۴- باید به كسانی كه مایلند خود هیپنوتیزم را بیاموزند، این نكته مهم را تذكر داد كه آنها در حالت خود هیپنوتیزم بیدار و هوشیار بوده و نسبت به صداها و وقایعی كه در محیطشان می گذرند، آگاهی دارند و در پایان جلسه معمولاً آنها را به یاد می آورند.

۵- آموزش خود هیپنوتیزم با هوش ، قدرت خلاقیت و انگیزه داوطلب رابطه مستقیم دارد. بنابراین كسانی كه عقب ماندگی ذهنی یا آشفتگی روانی دارند ، با احتمال زیاد به هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزم نمی رسند.

۶- كسانی كه در مدی تیشن، یوگا، ریلاكس شدن و ... پیشرفت خوبی داشته اند ، خیلی سریع تر و بهتر می توانند خود هیپنوتیزم را یاد بگیرند.

۷- كسانی كه خود هیپنوتیزم را یاد می گیرند، هر قدركه بیشتر تمرین كنند، هم زودتر به خُلسه هیپنوتیزم می رسند و هم عمق خلسه آنها بیشتر می شود .

 

تعریف هیپنوتیزم درمانی


'' هیپنوتیزم درمانی'' یك روش درمانی است كه در یك مرحله یا مراحلی از آن از هیپنوتیزم استفاده می شود. هیپنوتیزم درمانی می تواند به دو شكل متفاوت صورت بگیرد:
 
۱- دگر هیپنوتیزم درمانی: در این حالت، درمانگر پس از صحبت كردن با بیمار و ایجاد آمادگی ذهنی و روحی در او، در صورت نیاز بیمار به القای خُلسه هیپنوتیزمی، او را به عمق مناسبی كه برای برنامه درمانی اش مناسب باشد، می رساند و در این شرایط به هیپنوتیزم درمانی می پردازد.
 
۲- خود هیپنوتیزم درمانی: در این روش كافی است بیمار طی ۲ یا ۳ جلسه ، طریقه استفاده از خود هیپنوتیزم و نحوه درمان و تلقین به خود را بیاموزد. پس از آن می تواند با روشی كه یاد گرفته خودش را در خلسه هیپنوتیزمی  قرار دهد و در این شرایط، به صورت ذهنی ، متن تلقین را مرور كند و یا به نوار صوتی كه پس از چند دقیقه سكوت. (مدت لازم برای رسیدن او به حالت خود هیپنوتیزم) متن تلقین را پخش می كند ، گوش دهد. در این وضعیت ، بیمار بدون نیاز به مراجعات مكرر به مطب پزشك و صرف هزینه گزاف ، خودش این برنامه درمانی را انجام می دهد. 


برای آموزش خود هیپنوتیزم به افراد عادی جامعه، بایستی به نكات زیر توجه شود:
۱- آموزش خود هیپنوتیزم راه رسیدن سریع به حالت آرامش است.
۲- كسانی كه برای آموزش خود هیپنوتیزم مراجعه می كنند ، از سلامت روانی و حداقل هوش متوسط بهره مند باشند.
۳- داوطلبان فراگیری خود هیپنوتیزم به این نكته توجه داشته باشند كه برای رسیدن به عمق مناسبی از خلسه باید:
الف- استعداد ذاتی داشته باشند.
ب- با هیپنوتیزور همكاری لازم را بكنند.
۴- باید به كسانی كه مایلند خود هیپنوتیزم را بیاموزند، این نكته مهم را تذكر داد كه آنها در حالت خود هیپنوتیزم بیدار و هوشیار بوده و نسبت به صداها و وقایعی كه در محیطشان می گذرند، آگاهی دارند و در پایان جلسه معمولاً آنها را به یاد می آورند.
۵- آموزش خود هیپنوتیزم با هوش ، قدرت خلاقیت و انگیزه داوطلب رابطه مستقیم دارد. بنابراین كسانی كه عقب ماندگی ذهنی یا آشفتگی روانی دارند ، با احتمال زیاد به هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزم نمی رسند.
۶- كسانی كه در مدی تیشن، یوگا، ریلاكس شدن و ... پیشرفت خوبی داشته اند ، خیلی سریع تر و بهتر می توانند خود هیپنوتیزم را یاد بگیرند.
۷- كسانی كه خود هیپنوتیزم را یاد می گیرند، هر قدركه بیشتر تمرین كنند، هم زودتر به خُلسه هیپنوتیزم می رسند و هم عمق خلسه آنها بیشتر می شود .

پایان قسمت دوم

.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 03:51 ق.ظانواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس