تبلیغات
تـاریـخ - مـتـافـیـزیـک - خواص اســماء الــلّــه

خواص اســماء الــلّــه

سه شنبه 28 شهریور 1391 05:15 ق.ظ

نویسنده : سید فاخر خلف زاده *موالی زاده*

بســم الله الــنــور
 
                           

الرحمن : علم و دانش را زیاد می کند ، افسردگی و دلتنگی را از بین می برد


الرحیم : درمان خشم و غضب


الملک : برای امر و نهی کردن


القدوس : درمان اضطراب


السلام : محبت را زیاد می کند ( خانواده)


المومن : محفوظ ماندن از بلا ودشمنان


المهیمن: نیاز عاطفی – و رابطه بهتر زن و شوهر


العزیز: عزت در دو دنیا پیدا می شود


الجبار: (خدا) جبران کننده در زندگی اگر کسی حقی از او گرفته باشد


المتکبر: غلبه بر دشمن – برای اینکه فرزندی با عظت داشته باشیم(لقاح)


الخالق : حق و باطل را مشخص می کند


الباری: وقتی کسی را می خواهیم ارشاد کنیم کمک می کند


المصور: تاثیر سخن – ( مادر برای فرزند)


الغفار: گناه بزرگ آمرزیده می شود


القهار : غلبه بر دشمن


الوهاب: اثر زیادی برای هر حاجتی دارد


الرزاق : روزی دهنده – ( همراه با رعایت رفتار در خانه)


الفتاح : برای هر کار بسته


العلیم : دانا به همه چیز – دانش را زیاد می کند


القابض : خدا دشمن را قبض می کند


الباسط : روزی دهنده بسیار


الرافع : اگر مادر در خانه بخواند عزیز خانه می شود و سخن او اثر خوبی دارد


الخافض: دشمن قوی مملکتی را در جای خود می نشاند


المعز: عزیز کننده


السمیع: رفع بلا


البصیر: رفع پریشانی – پنهان را آشکار می کند


المذل : خوارکننده کسی که زور می گوید


الحکم : علم غیب بدست آوردن


العدل : دادگر خالق – به ظفر و پیروزی رسیدن


الطیف : برای پاکیزگی ایمان  - فقح کارها


الخبیر: برای دفع آدمهای حسود


الحلیم : آرامش و بردباری


العظیم : عظمت خدا به انسان در دنیا و آخرت


الغفور: غم از روی دل برداشته می شود


الشکور: برای روزی خوب است


العلی: باهیبت و عظمت شدن


الکبیر: محبوب قلب – بزرگوار بر همه – بدی را دفع می کند


الحفیظ : دفع سحر و جادو – خدا نگهدارنده


المقیت : غلبه بر نفس – درست شدن اخلاق


الحسیب: رفع بلا – برای چشم زخم


الجلیل : کسی که دوست دارد در دو دنیا بزرگ و جلیل باشد


الکریم : رزق و روزی را زیاد می کند


الرقیب: ایمنی برای مال و جان و آبرو


المحیت : تجسم به آرزوها و حاجتمند شدن


الواسع : وسعت رزق


الحکیم : علم ( الهی ) حکمت بیابد – تقوی و آرامش


الودود: دوستدار نیکان – محبت زن و شوهر


المجید: کسی که طالب کمال باشد


الباعث : زنده کننده دلهای مرده بر اثر گناه


الشهید : مرد ناسازگار ( افراد دل مرده)


الحق : نور خدا بر قلب و فکر وجود انسان پیدا می شود


الوکیل: از وسواس فکری و پریشانی – شیطان نجات پیداکردن


القوی : توانایی بسیار بدست آوردن


المتین: برای پا برجا ماندن کاری که شروع کردیم – توانا


الولی: برای جلوگیری از چشم چرانی مردان اثر زیاد دارد


المجید: برای جلوگیری از فحش و فحاشی بسیار اثر دارد


المحصی : ( برای درس ریاضی) و کتاب خواندن بسیار خوب است


المبد : برای سقط نکردن جنین – دوری از ذلت


المعید: دور شدن از گناه و ترس از آخرت


المحیی : هر بلایی در زندگی را دفع می کند


الممیت: نفس اماره- هر اشکالی در رفتار – اراده ی ضیعف – پر خوابی یا کم خوابی 

رفع می کند


الحی : برای شفای بیمار


القیوم : برای فرمان بردن به حرف حق


الواجد: مخلص وخالص قلب – اخلاق خوب داشتن


الماجد : بدست آوردن نور باطن


الواحد : ترس ازآینده – بیماری و تنهایی را از بین می برد


الاحد : قلب را جلا می دهد


الصمد: برای رزق و روزی


القادر: بر دشمن خانوادگی غالب شدن


المقتدر: برای یه کار همیشگی ماندن


المقدم : پیشرفت در کاری که شروع می کنیم


المؤخر: هوای نفس را ترک کردن و مقتدر و الهی شدن


الاول: چیزی که از دست داده باشی بر می گردد


الآخر: کسی  که می خواهد آخرت خوبی داشته باشد


الظاهر : دشمنی که زیرآبی می رود نشان می دهد


الباطن:پاک کننده باطن


الوالی : رسیدن به درجه بالا


المتعالی: رسیدن به درجه کمال


البر: از آفت درد بدور ماندن – نیکوکار شدن


التواب: برای توبه و پاک شدن از هر گناه


المنتقم : انتقام خواستن


العفو: گناه بسیار را از بین می برد بخشش خدا


الروف: رفع گرفتاری – نجات یافتن زندانی


مالک الملک: سلامتی- ثروت بسیار و توانگری


المقسط: برای رفع وسواس


الجامع: پیدا شدن اشیا گمشده


الغنی: بدست آوردن ثروت فراوان


المغنی: توانگری- هنگام احتیاج خواستن از خدا


المعطی : عظت نفس خواستن از خدا


المانع: بازدارنده از کارهایی که خوب نیست – برای نفس اماره


النافع:سود کننده – توانگری دو دنیا


النور:نور باطن و الهی بدست آوردن


الهادی: هدایت کننده – هر که راه راست خواهد


البدیع: باز شدن کار بسته – اضطراب دلشوره را از بین می برد


الباقی: عمل مورد قبول واقع می گردد- برای صالح شدن فرزند


الوارث: برای بدست آوردن ارث حق – بدست آوردن علم و علوم ارشاد


الرشید: تقدیر درست در زندگی داشتن


الصبور: صبر را زیاد می کند


الرب:برای مستجاب دعاها خیلی خوب است
سیــد فــاخــرخلــف زاده مــولــاء

التماس دعاء
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 28 شهریور 1391 05:27 ق.ظانواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس