تبلیغات
تـاریـخ - مـتـافـیـزیـک - ارواح نگهبان .

ارواح نگهبان .

یکشنبه 27 فروردین 1391 07:28 ب.ظ

نویسنده : سید فاخر خلف زاده *موالی زاده*
روح نگهبان چیست ؟

ارواحی که به جهان سوم یابهشت انتقال میابند در انجا هم میبایست کارهای الهی و مثبتی را انجام دهند تا اینکه از تکامل بالا تری بهره مند شوند. یکی از کارهای را که انهاباید در عوالم روحی انجامدهند, وظیفه حفاظت و مراقبت از رفتار و کردار افراد زنده است. که انتخاب ان از سوی نیروهایالهی میباشد و در اصطلاح روحی به این ارواح , روح نگهبان میگویند. چون انهاهیچ وظیفه ای غیر از اجرای دستوراتی که از سویافرینش به انها داده شده است انجام نمیدهند. و در اصل میتوان گفت که این ارواح کتاب سرنوشت افراد را در دست دارند. و هر روزه ان را ورق میزنند و انچه در ان کتاب از سوی پروردگار نوشته شده را انجام میدهند. این ارواح ضمن اینکه زندگانی خود رادر جهان سوم میگذرانند ازاعمال و حرکات افراد حمایت شونده نیز باخبر هستند. و ان بدین صورت است که یک رشته از ریسمانهای نقره ای خویش را به تن پوش فرد مورد نظر وصل مینمایند و هر کار و طرز فکری را که ان فرد داشته باشد, امواج مثبت یا منفی انها از طریق امواج همین ریسمانها به روح نگهبان میرسد و وی تمامی انها رادر افرینش ثبت میکند. اکثریت افراد بر این باورند که روح نگهبان در همه احوال با افراد همراهاست , در صورتی که چنین نیست. زمانی که فرد به دلایل ویژه ای نیاز به روح نگهبان داشته باشد, روح به وسیله ان رشته از امواج که به تن پوش فرد وصل است, در موقع بروز حادثه از جریان امر با خبر میشود و در مدتی بسیار کوتاه سوار بر امواج اثیری که کمتر از لحظه ای به طول نمی انجامد, در محل حضور میابد و روند سرنوشت کتابالهی را انجام میدهد و مجددا به مکان خود باز میگردد. این ارواح گاهی از سوی نیروهای الهی تعویض میگردند که مربوط به تغییر مسیر تکاملی شخصاستدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس